Polityka prywatności

Informacja o prywatności

To jest polityka prywatności serwisu hurtowniamagnesow.pl. W tym dokumencie „my”, „nasze” lub „nas” odnoszą się do serwisu hurtowniamagnesow.pl.

Właścicielem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest:

KlipArt
Zawoja 376, 34-222 Zawoja, Małopolska
REGON : 521959624
kontakt@hurtowniamagnesow.pl

Wstęp

Niniejsza informacja o polityce prywatności ma na celu poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy wszelkie informacje, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz. Obejmuje informacje, które mogą Cię zidentyfikować („dane osobowe”) oraz informacje, które nie mogą. W kontekście prawa i niniejszego zawiadomienia „przetwarzanie” oznacza zbieranie, przechowywanie, przekazywanie, wykorzystywanie lub inne działanie na informacjach. Informuje o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

 

Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność i poufność Twoich danych osobowych. Nasza polityka to nie tylko ćwiczenie w przestrzeganiu prawa, ale kontynuacja naszego szacunku dla Ciebie i Twoich danych osobowych.

Zobowiązujemy się do zachowania poufności wszystkich informacji, które nam przekazujesz, i mamy nadzieję, że się odwzajemnisz. Nasza polityka jest zgodna z ustawą o ochronie danych z 2018 r. (Ustawa) odpowiednio włączając Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO).

Prawo wymaga od nas poinformowania Cię o Twoich prawach i naszych zobowiązaniach wobec Ciebie w zakresie przetwarzania i kontroli Twoich danych osobowych. Robimy to teraz, prosząc o zapoznanie się z informacjami podanymi na stronie https://www.knowyourprivacyrights.org

Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy stronom trzecim żadnych informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

 

Dane, które przetwarzamy

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie. Zestawiliśmy je w grupy w następujący sposób:

Twoja tożsamość obejmuje takie informacje, jak imię, nazwisko, tytuł, data urodzenia i inne identyfikatory, które mogłeś kiedyś podać.

Twoje dane kontaktowe obejmują takie informacje, jak adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail, numery telefonów i wszelkie inne informacje, które nam przekazałeś w celu komunikacji lub spotkania.

NIE zbieramy i nie przechowujemy Twoich danych finansowych, które obejmują informacje takie jak dane konta bankowego i karty płatniczej. Wszystkie płatności są dokonywane za pośrednictwem bramek stron trzecich, takich jak Paypal i Przelewy24.

Dane transakcji zawierają szczegóły dotyczące statusu płatności lub komunikacji do i od Ciebie oraz informacje o zakupionych od nas produktach i usługach.

Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), typ i wersję przeglądarki, ustawienie i lokalizację strefy czasowej, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do tej witryny.

Twój profil zawiera informacje takie jak nazwa użytkownika i hasło, dokonane przez Ciebie zakupy lub zamówienia, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety.

 

Dane marketingowe obejmują Twoje preferencje dotyczące otrzymywania od nas marketingu; preferencje komunikacyjne; odpowiedzi i działania związane z korzystaniem z naszych usług.

Możemy agregować anonimowe dane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane anonimowe to dane, które nie identyfikują Cię jako osoby. Dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe zgodnie z prawem, ponieważ nie ujawniają Twojej tożsamości.

Na przykład możemy agregować dane profilu, aby ocenić zainteresowanie produktem lub usługą.

Jeśli jednak połączymy lub połączymy dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, aby mogły one Cię w jakikolwiek sposób zidentyfikować, traktujemy połączone dane jako dane osobowe i będą one wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

 

Specjalne dane osobowe

Nie zbieramy żadnych specjalnych danych osobowych o Tobie.

Szczególne dane osobowe to dane o Twojej rasie lub pochodzeniu etnicznym, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, życiu seksualnym, orientacji seksualnej, poglądach politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacje o Twoim zdrowiu oraz dane genetyczne i biometryczne.

Zawiera również informacje o wyrokach skazujących i przestępstwach.

Jeśli nie podasz danych osobowych, których potrzebujemy

Jeżeli musimy zbierać dane osobowe zgodnie z prawem lub warunkami umowy, którą zawarliśmy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać tej umowy. W takim przypadku możemy być zmuszeni do zaprzestania świadczenia Ci usługi. Jeśli tak, poinformujemy Cię o tym w tym czasie.

Podstawy, na których przetwarzamy informacje o Tobie

Prawo wymaga od nas określenia, w ramach której z sześciu zdefiniowanych podstaw przetwarzamy różne kategorie Twoich danych osobowych, oraz powiadomienia Cię o podstawie dla każdej kategorii.

Jeśli podstawa, na której przetwarzamy Twoje dane osobowe, nie jest już aktualna, natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych.

Jeśli podstawa ulegnie zmianie, wówczas, jeśli jest to wymagane przez prawo, powiadomimy Cię o zmianie i o każdej nowej podstawie, na podstawie której ustaliliśmy, że możemy nadal przetwarzać Twoje dane.

Informacje, które przetwarzamy, ponieważ mamy wobec Ciebie zobowiązanie umowne

Kiedy tworzysz konto na naszej stronie internetowej, kupujesz od nas produkt lub usługę lub w inny sposób zgadzasz się na nasze warunki, zostaje zawarta umowa między Tobą a Sprzedawcą.

Aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające z tej umowy, musimy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz. Niektóre z tych informacji mogą być danymi osobowymi.

Możemy go wykorzystać w celu:

• zweryfikować swoją tożsamość ze względów bezpieczeństwa

• sprzedawać Ci produkty

• świadczyć Ci nasze usługi

• udzielać sugestii i porad dotyczących produktów, usług oraz tego, jak uzyskać jak najwięcej z korzystania z naszej strony internetowej

Przetwarzamy te informacje na podstawie zawartej między nami umowy lub na podstawie Państwa prośby o wykorzystanie tych informacji przed zawarciem umowy prawnej.

Będziemy kontynuować przetwarzanie tych informacji do momentu wygaśnięcia umowy między nami lub rozwiązania przez którąkolwiek ze stron zgodnie z warunkami umowy.

Informacje, które przetwarzamy za Twoją zgodą

Poprzez określone działania, gdy nie ma między nami żadnego stosunku umownego, na przykład podczas przeglądania naszej strony internetowej lub proszenia nas o dostarczenie dodatkowych informacji o naszej działalności, w tym o naszych produktach i usługach, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas informacji, które mogą być informacje osobiste.

W miarę możliwości staramy się uzyskać Twoją wyraźną zgodę na przetwarzanie tych informacji, na przykład prosząc Cię o zgodę na korzystanie z plików cookie.

Jeśli udzieliłeś nam na to wyraźnej zgody, możemy od czasu do czasu przekazywać Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wybranym współpracownikom, których naszym zdaniem mogą świadczyć usługi lub produkty, które uznasz za przydatne.

Nadal przetwarzamy Twoje dane na tej podstawie, dopóki nie wycofasz swojej zgody lub można racjonalnie założyć, że Twoja zgoda już nie istnieje.

Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, instruując nas pod adresem kontakt@hurtowniamagnesow.pl. Jeśli jednak to zrobisz, możesz nie być w stanie dalej korzystać z naszej strony internetowej lub naszych usług.

Informacje, które przetwarzamy do celów uzasadnionych interesów

Możemy przetwarzać informacje na podstawie uzasadnionego interesu, zarówno dla Ciebie, jak i dla nas, aby to zrobić.

Tam, gdzie przetwarzamy Twoje dane na tej podstawie, robimy to po dokładnym rozważeniu:

• czy ten sam cel można osiągnąć innymi środkami?

• czy przetwarzanie (lub nie przetwarzanie) może wyrządzić Ci krzywdę

• czy oczekujesz od nas przetwarzania Twoich danych i czy uważasz, że jest to zasadne?

Przykładowo możemy przetwarzać Twoje dane na tej podstawie w celach:

• prowadzenie dokumentacji w celu prawidłowego i niezbędnego administrowania naszą stroną

• odpowiadanie na niechcianą komunikację od Ciebie, na którą, naszym zdaniem, oczekiwałbyś odpowiedzi

• ochrona i dochodzenie praw jakiejkolwiek strony

• ubezpieczenie lub uzyskanie profesjonalnej porady wymaganej do zarządzania ryzykiem [organizacyjnym lub biznesowym]

• ochrona Twoich interesów tam, gdzie uważamy, że mamy do tego obowiązek

 

Informacje, które przetwarzamy, ponieważ mamy obowiązek prawny

Czasami musimy przetwarzać Twoje dane w celu spełnienia ustawowego obowiązku.

Na przykład możemy być zobowiązani do przekazania informacji organom prawnym, jeśli tego zażądają lub jeśli mają odpowiednie upoważnienie, takie jak nakaz przeszukania lub nakaz sądowy.

Może to obejmować Twoje dane osobowe.

 

Konkretne zastosowania informacji, które nam przekazujesz

Informacje przekazane przy założeniu, że będą udostępniane stronie trzeciej

Nasza strona internetowa umożliwia publikowanie informacji w celu odczytania, skopiowania, pobrania lub wykorzystania tych informacji przez inne osoby.

Przykłady obejmują:

• zamieszczenie wiadomości na naszym forum

• tagowanie obrazu

• kliknięcie ikony obok wiadomości innego gościa w celu wyrażenia zgody, sprzeciwu lub podziękowania

Zamieszczając dane osobowe, od Ciebie zależy, czy masz pewność co do poziomu prywatności każdej osoby, która może z nich korzystać.

Nie używamy specjalnie tych informacji, z wyjątkiem umożliwienia ich wyświetlania lub udostępniania.

Przechowujemy je i zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w przyszłości w dowolny sposób.

Gdy Twoje dane wejdą do domeny publicznej, nie mamy kontroli nad tym, co może z nimi zrobić każda osoba trzecia. W żadnym momencie nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania.

Pod warunkiem, że Twoja prośba jest uzasadniona i nie ma podstawy prawnej, abyśmy ją zatrzymali, możemy według własnego uznania zgodzić się na Twoją prośbę o usunięcie opublikowanych przez Ciebie danych osobowych. Możesz złożyć wniosek, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@hurtowniamagnesow.pl.

 

Reklamacje dotyczące treści na naszej stronie internetowej

Nasza strona internetowa jest medium on-line. Każdy może się zarejestrować, a następnie publikować informacje o sobie, sobie lub innej osobie.

Staramy się moderować treści generowane przez użytkowników, ale nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić, gdy tylko te treści zostaną opublikowane.

Jeśli złożysz skargę na jakąkolwiek treść na naszej stronie internetowej, zbadamy Twoją skargę.

Jeśli uznamy, że jest to uzasadnione lub jeśli uważamy, że wymaga tego od nas prawo, usuniemy treści podczas prowadzenia dochodzenia.

Wolność słowa jest podstawowym prawem, dlatego musimy osądzić, czyje prawo będzie blokowane: Twoje czy osoby, która opublikowała treści, które Cię obrażają.

Jeśli uznamy, że Twoja skarga jest dokuczliwa lub bezpodstawna, nie będziemy z Tobą korespondować.

 

Informacje dotyczące metody płatności

Informacje dotyczące płatności nigdy nie są przez nas pobierane ani przekazywane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób. Nasi pracownicy i kontrahenci nigdy nie mają do niego dostępu.

W momencie płatności zostajesz przeniesiony na bezpieczną stronę w witrynie [PayPal/Stripe] lub innego renomowanego dostawcy usług płatniczych. Ta strona może być oznaczona marką tak, aby wyglądała jak strona w naszej witrynie, ale nie jest przez nas kontrolowana.

 

Komunikowanie się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub e-mailem, zbieramy dane, które nam przekazałeś, w celu udzielenia odpowiedzi, której potrzebujesz.

Rejestrujemy Twoją prośbę i naszą odpowiedź w celu zwiększenia wydajności naszej [firmy/organizacji].

Przechowujemy informacje umożliwiające identyfikację osoby związane z Twoją wiadomością, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby móc śledzić naszą komunikację z Tobą w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

 

Skargi i zażalenia.

Kiedy otrzymujemy skargę, rejestrujemy wszystkie informacje, które nam przekazałeś.

Używamy tych informacji do rozstrzygnięcia Twojej skargi.

Jeśli Twoja skarga w uzasadniony sposób wymaga od nas skontaktowania się z inną osobą, możemy podjąć decyzję o przekazaniu tej drugiej osobie niektórych informacji zawartych w Twojej skardze. Robimy to tak rzadko, jak to możliwe, ale zależy to od naszego wyłącznego uznania, czy przekazujemy informacje, a jeśli to robimy, jakie są te informacje.

Możemy również tworzyć statystyki przedstawiające informacje uzyskane z tego źródła, aby ocenić poziom świadczonych przez nas usług, ale nie w sposób, który mógłby zidentyfikować Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę.

 

Informacje o partnerach i partnerach biznesowych

Są to informacje przekazane nam przez Ciebie jako podmiot stowarzyszony z nami lub jako partner biznesowy.

Pozwala nam to rozpoznać odwiedzających, których do nas poleciłeś, i przyznać Ci prowizję należną za takie polecenia. Zawiera również informacje, które pozwalają nam przekazać Ci prowizję.

Informacje nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.

Zobowiązujemy się do zachowania poufności informacji i warunków naszej relacji.

Oczekujemy, że każdy podmiot stowarzyszony lub partner zgodzi się odwzajemnić tę politykę.

Korzystanie z informacji, które zbieramy za pomocą zautomatyzowanych systemów, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową

 

Ciasteczka Cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na dysku twardym komputera przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania dowolnej witryny. Pozwalają one na przechowywanie informacji zebranych na jednej stronie internetowej, dopóki nie będą potrzebne do wykorzystania na innej, dzięki czemu witryna internetowa zapewnia spersonalizowane wrażenia, a właścicielowi witryny statystyki dotyczące sposobu korzystania z witryny, aby można ją było ulepszać.

Niektóre pliki cookie mogą trwać przez określony czas, na przykład jeden dzień lub do momentu zamknięcia przeglądarki. Inne trwają w nieskończoność.

Twoja przeglądarka internetowa powinna umożliwiać usunięcie dowolnego wybranego elementu. Powinno to również umożliwić zapobieganie lub ograniczanie ich używania.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są one umieszczane przez oprogramowanie działające na naszych serwerach oraz przez oprogramowanie obsługiwane przez strony trzecie, z których usług korzystamy.

Kiedy po raz pierwszy odwiedzasz naszą stronę internetową, pytamy Cię, czy chcesz, abyśmy używali plików cookie. Jeśli zdecydujesz się ich nie zaakceptować, nie będziemy ich używać podczas Twojej wizyty, z wyjątkiem odnotowania, że nie wyraziłeś zgody na ich wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu.

Jeśli zdecydujesz się nie używać plików cookie lub uniemożliwisz ich używanie za pomocą ustawień przeglądarki, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Używamy plików cookies w następujący sposób:

• aby śledzić, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej

• w celu odnotowania, czy widziałeś określone wiadomości, które wyświetlamy na naszej stronie internetowej

• abyś był zalogowany na naszej stronie internetowej

• do rejestrowania odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze na naszej stronie podczas ich wypełniania

• aby nagrać wątek rozmowy podczas czatu na żywo z naszym zespołem wsparcia

[Więcej informacji o plikach cookie, których używamy, znajduje się w naszej polityce plików cookie].

Osobiste identyfikatory z Twojej aktywności przeglądania

Rejestrowane są żądania wysyłane przez przeglądarkę internetową do naszych serwerów dotyczące stron internetowych i innych treści na naszej stronie internetowej.

Rejestrujemy informacje, takie jak lokalizacja geograficzna, dostawca usług internetowych i adres IP. Rejestrujemy również informacje o oprogramowaniu, z którego korzystasz do przeglądania naszej strony internetowej, takie jak typ komputera lub urządzenia oraz rozdzielczość ekranu.

Wykorzystujemy te informacje łącznie, aby ocenić popularność stron internetowych w naszej witrynie i sposób, w jaki dostarczamy Ci treści.

W połączeniu z innymi informacjami, które znamy o Tobie z poprzednich wizyt, dane te mogą być wykorzystane do identyfikacji Twojej osoby, nawet jeśli nie jesteś zalogowany na naszej stronie internetowej.

 

Nasze wykorzystanie remarketingu

Remarketing polega na umieszczaniu pliku cookie na Twoim komputerze podczas przeglądania naszej strony internetowej, aby móc wyświetlać Ci reklamę naszych produktów lub usług podczas odwiedzania innej strony internetowej.

Od czasu do czasu możemy korzystać z usług strony trzeciej w celu świadczenia nam usług remarketingowych. Jeśli tak, to jeśli wyraziłeś zgodę na używanie przez nas plików cookie, możesz zobaczyć reklamy naszych produktów i usług na innych stronach internetowych.

 

Ujawnianie i udostępnianie Twoich informacji

Informacje, które uzyskujemy od stron trzecich

Chociaż nie ujawniamy Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym powiadomieniu), czasami otrzymujemy dane, które są pośrednio utworzone z Twoich danych osobowych od stron trzecich, z których usług korzystamy.

Żadna taka informacja nie jest dla Ciebie osobistą identyfikacją.

 

Reklama stron trzecich na naszej stronie internetowej

Strony trzecie mogą reklamować się na naszej stronie internetowej. Czyniąc to, te strony, ich agenci lub inne firmy pracujące dla nich mogą korzystać z technologii, która automatycznie zbiera informacje o Tobie, gdy ich reklama jest wyświetlana na naszej stronie internetowej.

Mogą również używać innych technologii, takich jak pliki cookie lub JavaScript, w celu personalizacji treści i mierzenia wydajności swoich reklam.

Nie mamy kontroli nad tymi technologiami ani danymi, które te strony uzyskują. W związku z tym niniejsza informacja o prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych tych stron trzecich.

 

Twój obowiązek informowania nas o zmianach

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o zmianie danych osobowych.

 

Dostęp do Twoich danych osobowych

W dowolnym momencie możesz przejrzeć lub zaktualizować informacje umożliwiające identyfikację, które posiadamy na Twój temat, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej.

Aby uzyskać kopię wszelkich informacji, które nie są podane na naszej stronie internetowej, należy skontaktować się z nami w celu złożenia takiego wniosku.

Po otrzymaniu prośby poinformujemy Cię, kiedy spodziewamy się udzielić Ci informacji i czy pobieramy opłatę za ich przekazanie.

 

Usunięcie Twoich informacji

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli z naszej witryny informacje umożliwiające identyfikację, skontaktuj się z nami, aby złożyć wniosek.

Może to ograniczyć usługi, które możemy Ci świadczyć.

 

Weryfikacja Twoich informacji

Kiedy otrzymamy jakiekolwiek żądanie dostępu, edycji lub usunięcia danych osobowych, najpierw podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu lub podjęciem jakichkolwiek innych działań. Jest to ważne, aby chronić Twoje informacje.

 

Inne sprawy

Korzystanie z witryny przez dzieci

Nie sprzedajemy produktów ani nie świadczymy usług do zakupu przez dzieci, ani nie prowadzimy marketingu dla dzieci.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, możesz korzystać z naszej strony tylko za zgodą rodzica lub opiekuna

Niektóre obszary naszej witryny są przeznaczone do użytku przez dzieci powyżej [15] roku życia. Obszary te obejmują [opis lub nazwa lub obszary przeznaczone dla dzieci].

Zbieramy dane o wszystkich użytkownikach i odwiedzających te obszary bez względu na wiek i przewidujemy, że niektórzy z tych użytkowników i odwiedzających będą dziećmi.

Tacy dzieci i odwiedzający będą nieuchronnie odwiedzać inne części witryny i będą podlegać jakiemukolwiek marketingowi na stronie, jaki znajdą, niezależnie od tego, gdzie odwiedzą.

 

Szyfrowanie danych przesyłanych między nami

Używamy certyfikatów Secure Sockets Layer (SSL), aby zweryfikować naszą tożsamość w Twojej przeglądarce i zaszyfrować wszelkie dane, które nam przekazujesz.

Za każdym razem, gdy informacje są przesyłane między nami, możesz sprawdzić, czy odbywa się to za pomocą protokołu SSL, szukając symbolu zamkniętej kłódki lub innego znaku zaufania na pasku adresu lub pasku narzędzi przeglądarki.

Okres przechowywania danych osobowych

O ile niniejsza informacja o prywatności nie stanowi inaczej, przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to przez nas wymagane:

• aby zapewnić Ci usługi, o które prosiłeś;

• do przestrzegania innych przepisów prawa, w tym przez okres wymagany przez nasze organy podatkowe;

• wsparcie roszczenia lub obrony w sądzie.

 

Zgodność z prawem

Nasza polityka prywatności została opracowana tak, aby była zgodna z prawem każdego kraju lub jurysdykcji, w której zamierzamy prowadzić działalność. Jeśli uważasz, że nie jest to zgodne z prawem Twojej jurysdykcji, prosimy o kontakt.

Jednak ostatecznie to Ty decydujesz, czy chcesz korzystać z naszej strony internetowej.

 

Przegląd niniejszej polityki prywatności

W razie potrzeby możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Warunki, które mają zastosowanie do Ciebie, to te, które zostały opublikowane na naszej stronie internetowej w dniu, w którym korzystasz z naszej strony internetowej. Radzimy wydrukować kopię do swoich akt.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami.